SURAT PEMBERITAHUAN KEGIATAN KE REKTOR                              PANITIA VERIFIKASI DAN PENGENALAN ANGGOTA BARU
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  SHOLAWAT
AL-BANJARI ‘ASADUL FATAA’
 UNIVERSITAS  ISLAM MAJAPAHIT
Jl.Raya jabon Km 0,7 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
 

Nomor      :  002/PAN-VERPABA/UKM SAB/UNIM/IX/2016
Lamp        :  1 (Satu) berkas
Hal           :  Pemberitahuan kegiatan

Kepada Yth,
Bapak REKTOR
Di-
     Universitas Islam Majapahit

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amien.
Sehubungan dengan program kerja yang di laksanakan oleh pengembangan sumber daya mahasiswa ( PSDM ) yakni verifikasi dan pengenalan anggota baru ( VERPABA ) unit kegiatan mahasiswa ( UKM ) sholawat Al-Banjari Asadul Fataa, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari                    : Selasa
Tanggal               : 27 September 2016
Waktu                 : 12.30  s.d. selesai

Untuk itu kami selaku panitia memberitahukan kepada bapak rektor  untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima  kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                                                                 Mojokerto, 14 September 2016
Ketua Panitia
VERPABA


M. YAYAN BASTIAN
NIM. 5.15.05.12.0.025
SekertarisWALIDATUS SYAKILA
NIM. 5.15.04.11.0.113

                         Mengetahui                                           
            Kepala Biro Kemahasiswaan                            Ketum UKM BANJARI

                                                

                 HARTONO, SE., MM                                  M. WAHYU CANDRA
                                                                                        NIM. 5.14.05.12.0.026

Tembusan Yth,
1.    Wakil Rektor Bidang Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan
2.    Kepala Biro Kemahasiswaan

Sponsor Umum III

Sponsor Umum IV